Brukt skipselektronikk til gunstige priser

Som en prøveordning tar vi inn brukt skipselektronikk i kommisjon. Utstyret sjekkes og funksjonstestes før det legges ut. 

 

Ordningen er kommet til på oppfordring fra kunder. Skifte av utstyr skjer gjerne når behovene endrer seg, ikke fordi det er utslitt. Så er det noen som tenker grønt, og mener at det er for galt å skrote utstyr som andre kan bruke,

 

Dette er hva vi har av brukt utstyr akkurat nå: