Nyheter

FSV-75 høyfrekvent sonar fra Furuno med 3D og biomasse

Publisert: 17/04/20 oppdatert: 21/04/20
I fjor sommer ble arvtakeren til CSH-73 og 70 lansert. Nå har FSV-75 kommet i 3D versjon som gir ett helt annen oversikt enn tradisjonell sonar. Dette kan bli en veldig spennende ekstra funksjon til seifisket.  Furuno har skrevet mer om dette i sin artikkel.

Høyfrekvenssonar FSV-75 BB er et svært godt redskap for deteksjon av slør og mindre stimer, samt fiskeslag uten svømmeblære, som makrell. Den er også godt egnet under vanskelige forhold som strøm, temperaturskifter eller innblanding av ferskvann.

Med en frekvens på 180 kHz og avansert signalprosessering gir denne sonaren et støyfritt bilde med skarp avtegning av ekko. FSV-75 skiller eksepsjonelt godt mellom bunn og fisk som står nær bunnen. En sonar med lavere frekvens har ikke samme skilleevne og detaljeringsgrad. I mange tilfeller vil bunn og fisk gå i ett. Dybde for stimen og avstand fra bunn kalkuleres nøyaktig og fargeskala og -intensitet angir hvor tett fisken står. Hele 10 brukerprogram er tilgjengelig for optimalisering av sonarbildet for ulike typer fiskeri.

Med 3D funksjonen får man en veldig god oversikt over hvor fisken står i forhold til bunn og kanter. I tillegg vil den gi nyttig informasjon om hvor tett fisken står. Furuno har med dette 2 sonarer som gir 3D funksjonalitet. I tillegg har de sonarer med lav, mellom og høy frekvens. 

FSV-75 BB erstatter tidligere modeller CSH-73/CSH-70. Retrofit er enkelt da nytt bunnutstyr passer i samme rør (Ø: 340mm).

 

 

Ta kontakt for tilbud og mer informasjon.
Linker
Artikkel om 3D funksjonen på FSV-75 montert på Støttfjord
Brosjyre på FSV-75 BB
Opptak fra sildefiske, før et kast
Opptak fra sildefiske, fisk står i nota
Opptak fra Harto, sildefiske