Erfaring, kvalitet og pålitelighet

O. M. Rønning Skipselektronikk i Hammerfest selger, installerer og utfører service på skipselektronikk.

 

Produktområdene er primært fiskeleting, navigasjon, kommunikasjon og nødutstyr. De viktigste fartøytypene opererer i fiskeri, oppdrett og offshore Utover dette har vi leveranser til fartøyer av alle størrelser og typer.   

 

Vårt viktigste marked er her i Vest-Finnmark, men vi har installert på flere verft i Europa i forbindelse med kontrakter til nybygg. Serviceoppdrag utføres på skip over hele verden. 

 

O. M. Rønning er et lite selskap med stor kunnskap, mye erfaring og utpreget ansvarsfølelse. Du vet hvem du forholder deg til, og er trygg på at utstyret og arbeidet holder mål.